تور کوش آداسی 29 اسفند 6و8 فروردین 96 | 6 روزه | آژانس مسافرتی آویسا الهه باستان 3.5 از 5

آژآنس مسافرتی آویسا الهه باستان 3.5 از 5
6 شب و 7 روز تاریخ رفت :29 اسفند 6 و 7فروردین 96 برگشت:6 و 13 و 15 فروردین ساعت تاریخ رفت 29 اسفند و 6 فروردین: 00.15 ساعت برگشت29 اسفند : 03.30 ساعت برگشت 6فروردین :01.30 ساعت رفت 7 فروردین:23.30 ساعت برگشت 7فروردین:02.30
نوع سفر: هوائی - قشم ایر
مدت اقامت: 6 شب
تاریخ شروع تور 29 اسفند 95
تاریخ پایان تور 15 فروردين 96
تلفن : 02141535
سایت : http://www.avisatour.com